Після успішного закінчення навчання наші студенти отримують диплом одного з ВНЗ, з якими ми співпрацюємо

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського

Одеський національний економічний університет

Національний університет "Одеська юридична академія"

Одеський педагогічний фаховий коледж

Одеський національний технологічний університет

Одеський торговельно-економічний фаховий коледж

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Є запитання?