Після успішного закінчення навчання наші студенти отримують диплом одного з ВНЗ, з якими ми співпрацюємо

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського

Одеський національний економічний університет (ОНЕУ)

Національний університет "Одеська юридична академія" НУ ОЮА

Міжнародний гуманітарний університет МДУ

Одеська національна академія харчових технологій (ОНАПТ)

Одеський фінансово-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова (ОНУ)

Є запітання?